Demonstracioni zasad breskve

Demonstracioni zasad breskve uspostavljen je u selu Hum, kod proizvođača Milojević Aleksandra koji je član Udruženja voćara i vinogradara „Voćar Hum“.

Površina demonstracionog zasada je 0,19 ha.

Zasad breskve je uspostavljen po konceptu savremene voćarske proizvodnje u pogledu izbora uzgojne forme, podloge, sorte i pratećih elemenata (protivgradna mreža i sistem za navodnjavanje).

U eksperimentalnom zasadu biće formirana dva uzgojna oblika koja imaju određene zajedničke karakteristike u formiranju i održavanju, ali i određene specifičnosti.

Tatura trelis-Y sistem gajenja kao uzgojnu formu karakteriše sledeće:

 • neophodna je armatura za uspešno formiranje,
 • uzgojna forma otvorenog plodonosnog zida,
 • odlična osvetljenost svih delova krune,
 • najveći deo manualnih aktivnosti je moguće odraditi sa zemlje,
 • ima dve osnovne skeletne grane.

Modifikovana vetronska vaza kao uzgojnu formu karakteriše:

 • neophodna je armatura za uspešno formiranje,
 • uzgojna forma otvorenog plodonosnog zida,
 • odlična osvetljenost svih delova krune,
 • najveći deo manualnih aktivnosti je moguće odraditi sa zemlje,
 • ima tri osnovne skeletne grane.

Sortiment

U demonstracionom zasadu breskve zastupljen je sledeći sortiment:

 • Spring crest-Bujna sorta i veoma rodna.Dozreva oko 23 dana ranije u idnosu na sortu Redhaven.Jedna je od kvalitetnijih sorata iz epohe sorata ranijeg sazrevanja.
 • Big top- Nektarina. Sazreva početkom jula.Pokožica je crvena do bordo. Slatkog je ukusa.
 • Fantazija je sorta nektarine. Visoke je rodnosti. Sazreva 25 dana posle Red havena. Plod je dobre obojenosti, ovalnog oblika.Visokokvalitetna sorta.
 • Haleova pozna je stara američka sorta. Sazreva 30 dana posle Red havena. Ima vrlo krupan plod, okruglast. Visokokvalitetna sorta.

Gustina sadnje

Međuredni razmak u voćnjaku je 5,5 m , a redni razmak sanje u zavionsti od sorte kreće se u rasponu od 1,5-2,3m.

Lokacije demo zasada možete videti preuzimanjem programa Google earth.

ZASAD BRESKVE


LEDIB

Ovaj projekat je finansiran od strane Kraljevine Danske, kroz Susedski program, a sprovodio ga je LEDIB Program.