Demonstracioni zasad šljive

Intenzivan zasad šljive nalazi se u selu Oblačina kod poljoprivrednog proizvođača Dinić Slavoljuba koji je član ZZ ”Oblačinska višnja” iz Merošine.

Površina demonstracionog zasada je 0,21ha.

Zasad šljive je uspostavljen po konceptu savremene voćarske proizvodnje u pogledu izbora uzgojne forme, podloge, sorte i pratećih elemenata (protivgradna mreža i sistem za navodnjavanje).

Uzgojna forma koja će se formirati u zasadu je Vitko vreteno. Osnovne karakteristike ovog uzgojnog oblika su:

 • karakter skeleta ima centralna stožina,
 • kod šljive nije neophodna armatura,
 • sva bočna grananja deblja od ½ centralne provodnice se uklanjaju,
 • bočna razgranjenja se ostavljaju spiralno duž stožine,
 • bočni prirasti u donjoj zoni stabla mogu biti nešto deblji u osnovi,
 • visina stabla je oko 2,5-3,0m,
 • preko 80% aktivnosti obavlja se sa zemlje,
 • pri ovom sistemu uzgoja realizuje se veliki procenat plodova prve klase.

Sortiment

U zasadu su zastupljene sledeće sorte:

 • Čačanska rana - Sorta ranije epohe dozrevanja (početak jula)odličnog kvaliteta. Jedna od prvih ekonomski značajnih sorti. Samobesplodna je.
 • Čačanska lepotica - Dozreva krajem jula-početkom avgusta meseca. Jedna od najboljih sorti šljive, kombinovanih osobina, namenjena presvega stonoj potrošnji.
 • Stenlej - Standardna sorta,proverenih kvaliteta,odlična kao model biljka. Dozreva sredinom avgusta meseca. Tolerantna na značajnije bolesti.
 • Čačanska najbolja - Sorta namenjena prvenstveno upotrebi u svežem stanju. Plod izuzetne krupnoće, dobre transportabilnosti i čuvanja.

Gustina sadnje

Međuredni razmak u zasadu je 3,5m.Razmak u redu kreće se od 1- 1,8m u zavisnosti od sorte.

Lokacije demo zasada možete videti preuzimanjem programa Google earth.

ZASAD ŠLJIVE


LEDIB

Ovaj projekat je finansiran od strane Kraljevine Danske, kroz Susedski program, a sprovodio ga je LEDIB Program.