Projekat: Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije

12.10.2015

Nosilac projekta - Institut za voćarstvo, Čačak

Partneri na projektu:

Ljudski resursi angažovani od strane MPZŽS:

a) Agronomski fakultet Čačak: 4 istraživača - prof. dr Tomo Milošević, prof. dr Gorica Paunović, dr Ivan Glišić, dipl. inž. – master Radmila Ilić

b) Poljoprivredne savetodavne stručne službe:

- PSSS Zaječar – koordinator partnera Slavica Dželatović, dipl. inž.

- PSSS Kraljevo – koordinator partnera Vekoslav Savić, dipl. inž.

- PSSS Vršac – koordinator partnera Snežana Kremić, dipl. inž.

v) "Zaštitnik" DOO – Verko Kačarević, dipl. inž.

• Ljudski resursi za tehničku podršku realizacije aktivnosti:

- Poljoprivredna savetodavna  služba Agrozem, Niš – koordinator partnera Tatjana Savić-Gavrilović, dipl. inž.

- Agro biznis centar, Novi Kneževac – koordinator partnera Dejan Mijatov, dipl. inž.

- Udruženje voćara i vinogradara "Ražanj" iz Ražnja – koordinator partnera Bratislav Milosavljević

Volonteri angažovani na projektu – saglasnost volontera za učešće na projektu dostavljena u prilogu (19 volontera – studenata Agronomskog fakulteta, odsek voćarstvo i vinogradarstvo)

CILj PROJEKTA

Realizacija projekta doprineće rastu održive voćarske proizvodnje i unapređenju tehnologije gajenja pri zasnivanju novih zasada i merama nege postojećih zasada, a što će omogućiti širenje savremenog koncepta proizvodnje voćaka. Osnova projekta zasniva se na izradi tehničko-tehnoloških projekata zasnivanja zasada, mera nege i zaštite najperspektivnijih vrsta voćaka i povezivanje sa poljoprivrednim proizvođačima koji će naučna dostignuća primeniti u praksi. Institut za voćarstvo zajedno sa ključnim partnerima na projektu: Agronomskim fakultetom, PSSS Kraljevo, Zaječar i Vršac imaju ulogu tranfera znanja i naučno istraživačkih dostignuća u okviru stručnih kapaciteta, a zatim u saradnji sa ostalim partnerima na projektu prenošenje znanja na poljoprivredne proizvođače. Uloga partnera na projektu je dvostruka: usvajanje znanja iz oblasti voćarske proizvodnje od strane visokoobrazovnih stručnjaka, i kao posrednici u prenošenju stečenih znanja poljoprivrednim proizvođačima zajedno sa naučnim kadrom. Prihvatanje činjenice neophodnosti planskog pristupa prilikom podizanja zasada voćaka i značaja ispunjenosti redosleda agrotehničkih mera, načina izbora sorti, nege i zaštite voćaka omogućiće inteziviranje voćarske proizvodnje. Dostizanje cilja postićiće se prenošenjem znanja između najbitnijih aktera u oblasti voćarstva uz mogućnost prezentovanja praktičnih primera zasnivanjem oglednih zasada na imanju Instituta za voćarstvo. Posebno se ističe značaj oglednog zasada sorti šljive stvorenih na Institutu za voćarstvo od perioda njegovog osnivanja, a što će predstavljati svojevrsnu kolekciju komercijalno značajnih sorti za voćarsku proizvodnju. Ostali ogledni zasadi ukazaće na modele projektovanih visoko intenzivnih zasada jabuke, jagode i leske što će doprineti i socio-ekonomskim pokazateljima razvoja.

Projekat ima nacionalni značaj kao zbog izrade projekata zasnivanja zasada najznačajnijih i perspektivnih voćnih vrsta na području cele Srbije, tako i mreže pokrivenosti prezentovanja naučno istraživačkih dostignuća kroz održavanje seminara u saradnji sa ostalim učesnicima na projektu.

Navedeni opšti cilj projekta je u skladu sa razvojnim ciljevima i prioritetnim područjima strateških promena Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024.

OPŠTI CILj

Jačanje kapaciteta u oblasti voćarske proizvodnje kroz intenziviranje zasnivanja savremenih zasada voćaka i unapređen transfer znanja od naučno istraživačkih institucija do poljoprivrednih proizvođača

SPECIFIČNI CILjEVI

- Uspostavljanje povezanosti različitih aktera u prenošenju znanja i izrada tehničko-tehnoloških projekata od strane naučno istraživačkih istitucija koji će biti preporuka za uspostavljanje intezivne voćarske proizvodnje;

- Unapređenje obučenosti i prihvatanje savremenih dostignuća od strane savetodavaca PSSS iz oblasti voćarstva na nivou Srbije, prenošenje znanja o savremenim tehnološkim postupcima i rešenjima, naprednim istraživanjima i inovacijama u oblasti proizvodnje ekonomski značajnih vrsta voćaka (jabuka, kruška, dunja, šljiva, breskva i nektarina, kajsija,trešnja, višnja, orah, leska, jagoda, malina, kupina, ribizla i borovnica);

- Podizanje svesti poljoprivrednih proizvođača o značaju potrebe za planskim pristupom u podizanju intenzivnih zasada voćaka i transfer novostečenih saznanja u cilju unapređenja tehnologije gajenja u voćarstvu. Prosečni prinosi u intezivnoj proizvodnji, primenom savremenih agro- i pomotehničkih mera veći su za više od 50% u odnosu na ekstenzivne/poluintenzivne metode gajenja voćaka koji su u našoj zemlji još uvek dominatni;

- Povećanje prinosa, poboljšanje kvaliteta plodova voća, rast konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, povećanje izvoza svežeg i prerađenog voća, ostvarenje pozitivnog spoljno trgovinskog bilansa;

- Realizacija strateških dokumenata Republike Srbije (Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024) i ostalih razvojnih dokumenata lokalnih samouprava iz oblasti ruralnog razvoja.


LEDIB

Ovaj projekat je finansiran od strane Kraljevine Danske, kroz Susedski program, a sprovodio ga je LEDIB Program.