O nama

Kompanija za savetodavne usluge “Agrozem” je nastala 2010 godine u Nišu i uspostavljena sa ciljem da podstakne ekonomski razvoj poljoprivrede u Nišavskom okrugu.

Osnivač Kompanije za savetodavne usluge “Agrozem” je Savetodavno poljoprivredno udruženje Nišavskog okruga SPUNO i Danski program za lokalni ekonomski razvoj LEDIB Program.

Aktivnosti Agrozema su kreirane na bazi potreba i ideja iskazanih od strane poljoprivrednih proizvođača i uključuju najbolje kvalifikovane savetodavce i stručnjake sa najboljim znanjima o modernim poljoprivredno-proizvodnim tehnologijama i upravljanju (menadžmentu).

Agrozem angažuje savetodavce- inžinjere poljoprivrede ratarske, voćarske i stočarske struke.

Cilj Agrozema je da pružanjem savetodavnih usluga članovima SPUNO udruženja podigne proizvodne kapacitete proizvođača kako bi njihovi proizvodi bili konkurenti na tržištu Srbije i okruženja.

Akcionim planom za 2011 godinu, predviđena je dalja direktna saradnja i rad na terenu u domaćinstvima proizvođača kao i aktivnosti vezane za čvršću saradnju između članica udruženja kako bi se razvoj udurženja ujednačio. Plan Agrozema je da uključi u rad i nove, mlade savetodavce, organizuje obuke za njih i na taj način im pruži priliku da steknu praktično iskustvo neophodno za rad u poljoprivredi i u savetodavstvu.

Adresa: Dobrička br. 3, 18000 Niš
tel: 280-539,
Website: www.agrozem.org
i email: info@agrozem.org

Korisnici usluga savetodavne službe Agrozem su poljoprivredne zadruge, udruženja, proizvođačka preduzeća i pojedinačna poljoprivredna gazdinstva.

Usluge i delokrug aktivnosti koje savetodavna služba Agrozem nudi svojim korisnicima:

 1. Izrada razvojnih strateških planova za period od 3-5 godina, kao i izrada akcionih planova za svaku pojedinačnu godinu,
 2. Izrada biznis planova,
 3. Edukacije i seminari na temu stočarske porizvodnje, dobrobiti životinja, proizvodnji mleka,
 4. Edukacije i seminari na temu voćarske proizvodnje, uspostavljanje novih zasada,
 5. Podrška i konsultantske usluge pri uvođenju standarda Global Gap,
 6. Organizacija sajmova, studijskih putovanja i tipskih događaja (npr. Dani šljive),
 7. Pružanje savetodavnih usluga u oblasti voćarstva, stočarske proizvodnje i proizvodnje mleka,

 

Takođe, Agrozem pruža usluge u sledećim oblastima:

 1. Sistem ranog upozorenja na bolesti i štetočine putem monitoringa i dešifrovanja štetnih insekata i biljnih bolesti u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji i putem praćenja meteoroloških uslova koji pogoduju razvoju bolesti i štetočina, a na osnovu informacija dobijenih sa 5 meteoroloških stanica Agrozema,
 2. Informisanje putem sms-a o meteorološkim uslovima kao i instrukcijama za upotrebu odgovarajućih hemijskih sredstava u prevenicji bolesti i štetočina i korova
 3. Izrada projekata za podizanje voćnjaka , vinograda, povrtnjaka , kao I pomoć pri uspostavljanju istih,
 4. Pomoć pri plasmanu proizvoda.

 

Za svoje korisnike Agrozem pruža i savetodavne usluge sledećeg tipa:

 • Pružanje savetodavnih usluga u oblasti voćarstva, stočarske proizvodnje i proizvodnje mleka,
 • Savetodavne usluge u voćarstvu obuhvataju celokupan proizvodnji ciklus od obrade zemlje, đubrenja, preko orezivanja, pravog momenta berbe i nadalje,
 • Oragnizacija pokaznih vežbi za sve zainteresovane u demonstracionim zasadima Agrozema višnje, trešnje, jabuke, breskve i šljive,
 • Savetodvne usluge u oblasti stočarske proizvodnje, praktične i teorijske radionice na temu pripreme silaže i senaže, edukacija na temu dobrobiti životinja, unapredjenju postojećih objekata.

LEDIB

Ovaj projekat je finansiran od strane Kraljevine Danske, kroz Susedski program, a sprovodio ga je LEDIB Program.