Princip rada

Pinova Meteo stanica šalje izmerene agrometeorološke parametre putem GPRS-a na internet server, a onda ih potom PinovaSoft aplikacije (instalirane na Vašem računaru) putem interneta prikuplja, obrađuje i čuva na Vašem računaru. Preneseni podaci mogu biti prikazani u obliku grafikona ili tablice. Jednom preneseni podaci ostaju sačuvani na vašem računaru i može im se pristupit i u internet off-line modu.

Pinova Meteo stanica se sastoji od centralne mikroprocesorske jedinice i perifernih mernih instrumenata koji mere sledeće  parametare:

 • - Temperaturu vazduhaPinova Meteo Stanica
 • - Relativnu vlažnost vazduha
 • - Količinu padavina
 • - Prisutnost vlage na listu
 • - Temperaturu u zoni biljke
 • - Temperaturu tla
 • - Smer i brzinu vetra
 • - Globalno zračenje
 • - Vazdušni pritisak
 • - Vlažnost tla
 • - Tačku rose - Dew Point
 • - Evapotranspiraciju

LEDIB

Ovaj projekat je finansiran od strane Kraljevine Danske, kroz Susedski program, a sprovodio ga je LEDIB Program.